Největší devizou každého podnikatele jsou kvalitní a zdraví zaměstnanci. Proto má každá firma svůj vlastní plán bozp a snaží se vytvořit takové podmínky, které by vyloučily nebo alespoň zmírnily rizika vzniku pracovních úrazů. Největším nepřítelem v tomto snažení je tzv. provozní slepota. Projevuje se tím, že pokud se zaměstnanci pohybují třeba několik let v jednom prostředí, přestanou vnímat různá bezpečnostní rizika. Výstražné nápisy a tabulky sice čtou, ale vůbec je nevnímají.

Jak na provozní slepotu

Tomuto nešvaru se snaží zabránit společnost Visap, která pomáhá výrobním podnikům unikátní metodou. Ta spočívá v promítání výstražných značek přímo na podlahu před procházejícího pracovníka. Ten je tak mnohem účinnějším způsobem upozorněn na možné nebezpečí v podobě projíždějícího manipulačního vozíku, jeřábu či jiné překážky. Tato novinka se rychle a úspěšně ujala a podlahová LED projekce se tak stala součástí boje proti pracovním úrazům, ale vede i ke zlepšení pracovního prostředí a efektivity celého výrobního procesu.

Jak objednat světelnou signalizaci

Prostě se obrátíte se žádostí na firmu Visap, která sídlí v obci Žerčice u Mladé Boleslavi. Její pracovníci se v dohodnutém termínu dostaví do vaší firmy na nezávaznou schůzku. Jejím cílem je seznámení se s prostředím, provedení analýzy celého pracovního procesu a odhalení možných rizik. Vlastník firmy se stane součástí dalšího řešení, neboť navrhovaná opatření jsou s ním průběžně konzultována. Zákazník má tak možnost podílet se sám na optimalizaci svého výrobního provozu.

Další možnosti optické signalizace

Společnost Visap nabízí optickou signalizaci nejen za účelem snížení rizik vzniku pracovních úrazů a zefektivnění výrobních procesů. K jejím produktům patří také reklama v podobě projekce loga firem. Tato technologie se využívá pro projekci reklam v kinech, klubech nebo v rámci nejrůznějších sportovních, kulturních a jiných společenských akcí.