Pracovní úraz vás může potkat, ať už vykonáváte jakoukoliv profesi. Mnohdy se jedná o nešťastnou náhodu a úraz je na světě. Pokud se však při výkonu jakékoliv práce zraníte, máte nárok na to, abyste požadovali maximální výší odškodnění za vzniklou újmu. Přeci jen se jedná o pracovní úraz.

Právo na odškodnění

Jako zaměstnanec máte právo na odškodnění, pokud se vám v práci stane pracovní úraz. Každý zaměstnavatel je totiž ze zákona povinný uzavřít pojištění právě pro případ své odpovědnosti za škodu, která byla způsobena zaměstnanci při pracovním úrazu, popřípadě v případě nemoci z povolání.

Důležité je, abyste věděli, že za vzniklou škodu přitom zodpovídá zaměstnavatel bez ohledu na to, zda ji přímo zavinil či nikoliv. Nemusíte se tedy obávat toho, že by váš zaměstnavatel neměl finanční prostředky na to, aby vás plně odškodnil. Tímto směrem se rozhodně vymlouvat nemůže.

Uplatnění nároku

Problém může mít zaměstnanec u svého zaměstnavatele s uplatněním nároku na odškodnění pracovní úraz, přitom se nároky poškozeného zaměstnance při pracovních úrazech mnohdy pohybují v řádu statisíců korun. Nároku na spravedlivé odškodnění byste se tedy v žádném případě neměli vzdát.

Pomoc a poradenství

V případě, že si nevíte rady, může vám pomoci První zdravotní poradenská s.r.o., společnost, která pomáhá lidem, kteří utrpěli různé formy újmy na zdraví. Pomohou vám se orientovat ve spleti paragrafů a zajistí profesionální pomoc, pracovní úrazy odškodnění vám pomohou vyřešit. Poškozeným v nelehkých životních situacích poskytují odborné poradenství a pomáhají zajistit právní zastoupení, ale také pomoc v celém procesu vymáhání odškodnění. Nevzdávejte se proto svého práva na odškodnění v případě pracovního úrazu a obraťte se na profesionální pomoc.