Mudra je zvláštní postavení rukou a prstů, které se používají pro stanovení vnitřní rovnováhy. Slovo Mudra znamená něco jako dar radosti. Významů má však více a můžete se setkat i s pojmem „společný“ či „tok“. Tyto mystické pozice rukou mají uvolnit průtok energie, která je důležitá pro vnitřní rovnováhu a zdraví.

Pojďme si blíže představit jednotlivé pozice a jejich účinky na lidský organismus.

Mudra je s námi po celá staletí

Pozice rukou a prstů jsou s námi po celá staletí od dob náboženských praktik, jako je buddhismus a hinduismus. Mudry můžete nalézt po celém světě v Indii, Japonsku, Číně, Tibetu, Indonésii či v egyptské kultuře a křesťanství.

Mudra je tichý jazyk gest, která uvolňují energii skrze energetické kanály. Během provádění jednotlivých pozic se propojují nervová zakončení prstů a mozku. Dochází k nastolení rovnováhy a souladu v těle. Za celá staletí existuje tisíce případů, kdy praktikování mudry pomohlo odstranit celou řadu nemocí a zdravotních problémů.

S pomocí gest můžete posílit imunitu, zlepšit náladu, mít kvalitní spánek, zlepšit si koncentraci či dobít baterky.

Mudra a její léčivé účinky

Četná svědectví o blahodárných léčebných účincích mudry jsou často přisuzovány placebo efektu. To však není pravda. Výzkum, který byl zveřejněn v listopadu v roce 2009 v časopise Journal of American Academy of Sciences ukázal, že v průběhu provádění mudry dochází k aktivování určitých center v mozku. Provedená studie tak ukázala pravý opak. Praktikování léčebných gest vám pomůže vyléčit většinu známých nemocí, které nepotřebuje chirurgický zákrok.

Jak provádět mudry

Mudru lze provádět vsedě, vstoje nebo vleže. Místo není důležité. Kdykoliv a kdekoliv je možné provádět tuto techniku. Dokonce i při sledování televize nebo ve společnosti. Existuje však doporučení, které ho je lepší se držet. Ideální pozice je vleže a v klidu. Tato pozice mnohem lépe přispívá k oživení a uzdravení. Takže pokud je to možné, sedněte si do pohodlné pozice a ruce opřete o stehna.

Není potřeba držet prsty pevně sevřené – lehký dotek postačí. Provádějte mudru oběma rukama současně. V závislosti na typu onemocnění je ideální strávit v této pozici od 3 do 45 minut. Délku provádění si nemusíte nijak stanovovat. Věřte svému vnitřnímu pocitu.

Někdy ucítíte již po pár minutách zlepšení, někdy budete muset provádět mudry mnohem déle. Obecně platí, že jednodušší a přechodné příznaky nemoci vyžadují krátkou denní léčbu. U závažnější poruchy a onemocnění je potřeba celý proces provádět déle a opakovaně.

Maximální doba provádění je 45 minut. Pokud nejste dostatečně trpělivý, můžete provádět cvičení v několika intervalech. Rozložte si mudru po 10 minutách. Není přesně stanoveno, jak dlouho máte techniku provádět. Bohatě stačí jednou denně tři minuty. Pokud však chcete rychlejší a lepší účinky, je zapotřebí setrvat v pozici déle.